Nummelan Kokoomus ry

Nummelan Kokoomus ry on vuonna 1972 perustettu Kokoomuksen paikallisyhdistys.  

Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on osana Vihdin kunnan kehittämistä vahvistaa Nummelan asemaa elinvoimaisena, dynaamisena ja viihtyisänä kuntakeskuksena Helsingin metropolialueella. Haluamme edistää hyvien peruspalveluiden säilymistä kunnan alueella osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämistä.

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden Kokoomusyhdistysten ja järjestöjen kanssa kokoomuslaisten arvojen pohjalta ja puolueen poliittisia linjauksia paikallisesti toteuttaen.

Nummelan Kokoomuksen tavoitteena on saada mahdollisimman moni kokoomuksen arvot tunnustava vihtiläinen mukaan toimintaan ja tuomaan esiin uusia näkemyksiä Nummelan kehittämiseen.

Nummelan kehittämisen tulee olla innovatiivista, monialaista, johdonmukaista ja yrityselämää suosivaa. Monipuolinen elinkeinoelämä hyödyttää jokaista vihtiläistä. Nummelan Kokoomus tekee toimintaansa tunnetuksi, jotta asukkaat saadaan kiinnostumaan yhdistyksen toiminnasta. Kuntalaisia lähestytään eri tapahtumissa ja Nummelan Kokoomus osallistuu piirin ja Kansallinen Kokoomus r.p:n tapahtumiin.

Jaripekka Turtiainen, puheenjohtaja           

jaripekka.turtiainen@gmail.com           

043 824 5561


Sami Somero, varapuheenjohtaja               

sami.somero@elisanet.fi       

0400 955 282


Joonas Kairajärvi, taloudenhoitaja       

joonas.kairajarvi@unitedbankers.fi

040 536 6992


Jaana Laine, sihteeri        

lainejaana73@gmail.com 

050 592 6701


Arja uusitalo   

arjauus@gmail.com             

040 520 1107

Pirjo Leväniemi 

Anne Räsänen

anne.h.rasanen@gmail.com  

040 553 5210