#177

Tiina Noro

hammaslääkäri, yrittäjä

https://tiinanoro.fi

tiina.noro@kolumbus.fi

Olen 62-vuotias hammaslääkäri, kunnanvaltuutettu, äiti ja isoäiti. Asun ja työskentelen Nummelassa. Olen mukana vapaaehtoistyössä mm. Lions-toiminnassa ja karjalaisen kulttuurin vaalimisessa Heinjoki-Säätiön kautta. Vapaa-aikana harjoittelen pianonsoittoa ja pyrin viettämään aikaa espoolaisten lastenlasteni kanssa.

Kuntapäättäjänä minulla on yli 16 vuoden kokemus. Valtuustossa on menossa viides kausi ja olen tällä hetkellä Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.  Syksystä 2021 alkaen olen ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS hallituksen jäsen, aiemmin olin HUS valtuustossa 12 vuotta. Eli kokemusta ja verkostoja on niin kuntatason kuin ylikunnallisestakin päätöksenteosta.

Arjen potilastyössäni hammaslääkärinä kuulen kokemuksia monelta eri terveyden- ja sosiaalihuollon alalta. Olen hyvin selvillä siitä mikä toimii ja mikä ei sote-palveluissa. Asiat, joita haluan painottaa liittyvät suun terveydenhuoltoon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja erikoissairaanhoitoon.

Uusien hyvinvointialueiden päättäjien tehtävä on luoda kyvykkyys tarjota suun terveydenhuollon laadukkaat palvelut koko alueen asukkaille siten, että myös kustannukset pysyvät kurissa. Väestön hoitoon tarvitaan tilojen ja laitteiden tehokasta käyttöä, palveluseteleitä, ostopalveluja sekä saumatonta yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa tulevien hyvinvointialueiden johtamista. Mutta se on jatkossakin myös kunnissa tapahtuvaa tekemistä. Sote-uudistuksessa osapuolten vastuut, tehtävät, osaaminen, resurssit ja poikkihallinnolliset rakenteet on varmistettava.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä muuttuu HUS-yhtymäksi. Pidetään huolta, että 1.1.2023 jälkeenkin HUS tarjoaa joka päivä, jokaiselle potilaalle yhä parempaa hoitoa.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset: