#167

Pirjo Leväniemi

Hei! Olen Pirjo Leväniemi, vihtiläinen  opettaja Nummelasta.
Olen työskennellyt Vihdissä opettajana noin 30 vuotta vuosiluokilla 1-9. Lisäksi opetan maahamme muuttaneille aikuisille  suomen kieltä. Toimin tällä hetkellä Vihdin opettajien puheenjohtajana ja OAJ Uusimaan varapuheenjohtajana. Harrastukseni liittyvät  liikuntaan: lenkkeily, padel, golf ja uinti. Perheeseeni kuuluu aikuinen tytär.

Vihdin kunnanvaltuustossa vierähti kolme kautta 2005-2017. Valtuustokausien aikana olin kunnanhallituksen varajäsenenä  ja monissa muissa luottamustehtävissä. Terveydenhuolto - ja sosiaalipalveluihin  perehdyin  Vihdin perusturvalautakunnassa neljän vuoden ajan ja myöhemmin Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa, jossa toimin puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2009-2017.
Työssäni näen, miten  ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen tukevat kuntalaisten hyvinvointia. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja  pitkäaikaisvaikutuksia.  Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja siihen panostaminen on kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa ihmisten  terveyteen ja hillitä alati kasvavia sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksia puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä. Lasten ja nuorten mielenterveys ja erityisesti nuorille ja heidän perheilleen suunnatut matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät palvelut ovat tärkeitä. Niitä ei voi keskittää, sillä palveluiden on oltava lasten, nuorten ja perheiden lähellä.

Kun  on itse  kohdannut terveyteen tai turvallisuuteen uhkia tai menetyksiä, osaa arvostaa   laadukasta   terveydenhoitoa ja turvaavia ensihoito- ja  pelastuspalveluita. On tärkeää,  että hoitoon pääsyä sujuvoitetaan ja apua on saatavilla matalalla kynnyksellä ja palveluihin hakeutuminen helppoa ja vaivatonta. Lisäksi on huolehdittava, että pelastuspalveluiden  toimintavalmius ja avun saanti varmistetaan.
Aluevaltuustojen aloittaessa on taloudesta huolehtiminen tärkeä tehtävä, sillä kestävällä taloudenpidolla asioita voidaan kehittää edelleen. Se takaa myös palveluiden  ylläpitämisen. Suomi kuuluu monilla mittareilla mitattuna maailman parhaiden maiden joukossa.  Tulevaisuudessakin  pitää voida luottaa siihen, että hoitoa ja hoivaa saa silloin, kun sitä tarvitse.

Minulle tärkeitä asioita  kiteytettynä ovat muun muassa

Palvelut toimivat

Innovaatiot kehittyvät

Rahat riittävät

Johtamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan

Osaamista vahvistetaan


Kokemuksella ja yhteistyöllä eteenpäin!


Ehdokkaan vaalikonevastaukset: