Ryhmäpuheenvuoro: Vihti on seutukunnan kireimpiä verottajia

1.6.2020

Vihdin kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen: Vuosi 2019 oli kunnan talouden kannalta odotettua huonompi.   Kriisikuntamittareista yksi on jo punaisella. Teimme alijäämää, otimme syömävelkaa ja pahempaa on tulossa. Investoinnit viime vuonna olivat kunnan historian suurimmat.

Vihdin kunnanvaltuusto 1.6.2020
Vihdin kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vuosi 2019 oli kunnan talouden kannalta odotettua huonompi.   Kriisikuntamittareista yksi on jo punaisella. Teimme alijäämää, otimme syömävelkaa ja pahempaa on tulossa. Investoinnit viime vuonna olivat kunnan historian suurimmat. Panostukset kuitenkin olivat palveluiden parantamiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä: Uusi iso kirkonkylän  koulukeskus VIHKO otettiin käyttöön samoin kuin kirjasto ja nuorisotilat. Liikuntaan, urheiluun ja ulkoiluun  on panostettu: kirkonkylän liikuntahalli, Nummelaan uudella tavalla rahoitettu palloilu- ja yleisurheiluhalli, kuntoportaat, Nummelan harjulla lentokentän ja ulkoilureittien kunnostus. Myös kulttuuriin satsattiin henkilöstöpanostuksilla ja tilaratkaisuilla, joiden osalta tosin vielä ollaan kehitysvaiheessa. Joukkoliikennettä on kehitetty, samoin sähköistä asiointia. Näillä toivotaan kasvavaa veto- ja pitovoimaa, jotta asukaslukumme saadaan taas nousu-uralle ja lisää veronmaksajia kuntaamme. 


Viime vuonna käynnistettiin talouden tasapainottamiseksi VIHTA-ohjelma. Kuten tarkastuslautakuntakin toteaa, vaikutuksia ei vielä voi arvioida ja myös ohjelman päivitys on aloitettu. Aiempi säästötavoite on kasvanut johtuen  koronapandemiasta, lisääntyvästä työttömyydestä, verotulojen laskusta ja monesta muusta syystä. Pääosa budjettiylityksistä viime vuonna ja edelleen kuluvana vuonna tulee sote-menoista. Näihin Karviaisen lukuihin  jo viitattiinkin aiemmissa puheenvuoroissa. Talouden seuranta ollaan saamassa ajantasaisemmaksi, mitä kokoomusryhmä on peräänkuuluttanut, jotta voimme reagoida ajoissa muuttuviin olosuhteisiin.
Henkilöstökulut olivat viime vuonna 27,5% kunnan kuluista. Ne kasvoivat 6,5%. Henkilöstön vaihtuvuus oli kuntien keskiarvoa selvästi suurempi.  Kunnan ja Karviaisen johtotehtävissä kaltaisteni eläkeikää lähestyvien naishenkilöiden tilalle rekrytoitiin pääosin puolta nuorempia mieshenkilöitä. Heillä on tuoretta ajattelua ja intoa hakea ja toivottavasti löytää ja tuoda päätöksentekoon uusia malleja ja ratkaisuja. Toinen asia on sitten se, onko meillä päättäjillä kykyä ja rohkeutta tehdä vaadittavat päätökset kun kuntavaalitkin lähestyvät.


Säästölistojen rinnalla tulopuolen kasvattamiseksi käynnistettiin toimenpiteitä. Vuosikausia on valitettu pohjavesialueen ulkopuolisten yritysalueiden puutetta. Viime vuonna aloitettu Hiidenlaakson työpaikka-alueen kaavoitus ja Hiekan alueen laajennus helpottanevat tilannetta. Uusien asuintonttien saaminen myyntikuntoon, rakennus- ja huoneistorekisterin päivitys, tärkeitä toimia.  Asiakasmaksujen tarkastelu oli keinovalikoimassa, tässä on ollut vaikeutta päättäjien taholta tehdä ratkaisuja.  Kuten tilinpäätösaineistossa ja tarkastuslautakunnan kertomuksessakin on todettu, Vihti on seutukunnan kireimpiä verottajia. Sen vaikutus muuttohalukkuuteen on ilmeinen. 


Valtuustoryhmämme harmittelee, että osin kunnan omien ongelmien kanssa painiessa, onko sorruttu liikaa näpertelyyn ja unohdettu aiemmin keskeisenä tavoitteena pidetyn ns. metropolipolitiikan edellyttämät toimet? Asuntotuotannon määrä laahaa jäljessä MAL-sopimuksessa asetettuja tavoitteita ja onko vaarana, että se heikentää asemaamme suhteessa valtioon kun vastavuoroisesti tavoittelemme etuja yhteisistä hankkeista? Olemmeko pitäneet riittävästi yhteyttä valtakunnan päättäjiin? Ei tainnut viime vuonna olla yhtään virallista ministerivierailua kunnassamme. Viikonloppuna näytti valtiovarainministeri Kulmuni saaneen Vihdin Ojakkalasta oman perunavaon, joten ehkäpä ainakin epävirallista tietä kuntamme asiat ja huolet välittyvät maan ylimpään johtoon.  Onneksi Tunnin junan suhteen on pidetty puoliamme, siitä kiitos asiaa edistäneille. Heidän lisäkseen valtuustoryhmämme kiittää kaikkia kunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita vuodesta 2019.   


Kokoomuksen ja RKP:n  valtuustoryhmä toteaa tilinpäätöksen  2019 tietoonsaatetuksi.

Vihdissä 1.6.2020
Tiina Noro
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja