Vaaliteema 3 - Kehitetään kuntaa ilman veroasteen nostoa

Jotta pystymme pitämään yllä ja kehittämään palvelujamme tulee kunnan verotuloja ehdottomasti kasvattaa, mutta ilman veroasteen nostoa. Valtuustoryhmämme ei kannata kunta- eikä kiinteistöveroprosentin nostoa.  

Sen sijaan edellytämme toimia, joilla kunnan väkiluku saadaan selkeään nousuun sekä mahdollistetaan yrityksille entistä paremmat toimintaedellytykset Vihdissä. 

Tämän rinnalla tulee koko ajan kehittää kunnan toimintatapoja ja organisaatiota. Tuskin mikään organisaatio toimii koskaan optimaalisella tavalla.