Laadukkaat palvelut kuntalaisille

Meillä vihtiläisillä tulee olla sote-uudistuksen jälkeenkin monipuoliset, kattavat ja laadukkaat palvelut niin sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetuksessa, varhaiskasvatuksessa kuin harrastustoiminnassakin. 

Palveluista on pidettävä kiinni myös vaikeina aikoina, joita juuri nyt elämme. Palveluiden tuotannossa on optimoitava ostopalveluiden ja kunnan oman tekemisen tehokas hyödyntäminen. 

Rakennusinvestoinneissa tulee hyödyntää nykyistä enemmän vaihtoehtoisia toteutusmalleja mm. elinkaarimallia.