Kiintiöpakolaisia Vihtiin

Vihdin kunnanvaltuusto 7.12.2015

Listan asia no. 2

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen sekä maahanmuuttajien palvelujen  kehittäminen Vihdissä

 

Maahanmuutto ja vastaanottokeskukset ovat puhuttaneet kovasti, ehkä enemmän kuin  mikään muu asia päätöksenteossa vuosikausiin. Kokoomuksen valtuustoryhmässä ajattelemme, että mekin täällä Vihdissä olemme osa Eurooppaa ja metropolialuetta  ja siinä joukossa meidän on kannettava vastuumme. On kaikkien kannalta parempi että YK:n pakolaisstatuksen saaneet sekä Suomen myöntämän turvapaikan ja oleskeluluvan saaneet ihmiset otetaan vastaan kontrolloidusti ja heille järjestetään mahdollisuus mahdollisimman nopeasti integroitua yhteiskuntaamme ja sen aktiivisiksi jäseniksi. Ryhmämme erityisesti korostaa sitä, että vastaanotettavat  ovat perheitä. Kotoutuminen tapahtuu paremmin kun lapset kasvavat pienestä pitäen sisään suomalaiseen elämänmenoon.

Sosiaalisessa mediassa on esitetty väitteitä, että päätöstä pakolaisten vastaanottamisesta tehtäisiin puutteellisin tiedoin. Päätöksenteon pohjaksi on valmisteltu laaja aineisto, joka on ollut kaikille avoimesti tutustuttavissa  ja jonka työstämisestä vastannut hallintosihteeri Antti Luukkanen ansaitsee kiitokset.

Pakolaisten vastaanottamisen kustannuksista ja niiden korvauksista on olemassa kokemusperäistä tietoa verrokkikunnista. Noihin tietoihin nojautuen päätöksen taloudelliset vaikutukset ovat melko luotettavasti arvioitavissa niin, että valtion maksamat  korvaukset  kattavat kunnalle aiheutuvat kustannukset. Selvityksissä myös suorasanaisesti todetaan, että aivan kaikkia kustannuksia ei voida ennustaa kun emme tiedä minkälaisia ihmisiä ja mitä palveluja tarvitsevia henkilöitä on tulossa, eli asiaa ei siltäkään osin ole kaunisteltu. Seuraavassa asiakohdassa mainitut yhteistyökuntamme Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi ovat tehneet myönteisen päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta, samoin naapurikuntamme Lohja ja Nurmijärvi. Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä myös Vihdin tulee profiloitua vastuuta kantavana kuntana.

 Ajattelemme siksi, että vaikka taloutemme on tiukilla,  emme voi  olla välinpitämättömiä  vaan meidän on oltava niiden kuntien joukossa, jotka  mahdollistavat elämisen edellytyksiä ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa  eri syistä. Pakolaisasia ei häviä sulkemalla silmiä ja ovia.

On hyvä, että Suomi tutkii tarkkaan ja antaa myönteisen päätöksen vain todellisille turvapaikanhakijoille ja heidät, jotka eivät aidosti ole hädänalaisia, palautetaan.  Mutta sinisilmäisiäkään ei pidä olla, kuten presidenttimmekin lauantaisessa haastattelussaan lausui. Suomeen tulevien on noudatettava maan lakeja ja kunnioitettava tapoja ja kulttuuria, muuten ei ole edellytyksiä asettua tänne. Kansalaisten on voitava tuntea olonsa turvalliseksi.

Vihdissä on vajaan kolmen kuukauden ajalta kokemuksia vastaanottokeskusten toiminnasta. Sitä kautta on jo muodostunut niin ammattilaisten kuin vapaaehtoistenkin suurelle joukolle osaamista ja kokemusta maahanmuuttajien parissa työskentelystä. Tästä on etua jatkossa kiintiöpakolaisten kotouttamisessa. Sama koskee meitä kuntalaisia. Alamme tottua siihen, että täällä asuu ja liikkuu erinäköisiä ja toisista kulttuureista  tulleita ihmisiä ja vuorovaikutus hälventää ennakkoluuloja  kun tutustutaan ja opitaan tuntemaan toisiamme.  Huomionarvoista on sekin, että monet paikalliset yritykset ja ihmiset ovat saaneet työtä ja toimeentuloa maahanmuuton aiheuttaman toimeliaisuuden myötä.

Valtuustoryhmämme on tyytyväisyydellä pannut merkille sen toimintatavan, jolla kokoomuslainen sisäministeri Petteri Orpo on hoitanut tehtäväänsä pakolaiskriisin vyöryessä päälle: Jämäkästi ja uusia ratkaisuja hakemalla nopeasti muuttuvissa tilanteissa mutta samalla humaanisti  ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen. Kaikkia edellä mainittuja näkökohtia arvioiden kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen sekä maahanmuuttajien palvelujen  kehittäminen Vihdissä on perusteltua tehdä kunnanhallituksen esittämällä tavalla.


Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj