Talousarvio 2016

Vihdin Kunnanvaltuusto 9.11.2015

Listan asia no. 9

Vuoden 2016 talousarvion  ja taloussuunnitelman 2017-2018 hyväksyminen

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

 

Kunnanjohtaja on itse todennut vuoden 2016 talousarvion olevan ”hajuton ja mauton” ja että ensi vuonna tähän aikaan  tilanne voi olla toinen: mikäli yleinen talouskehitys ei parane, rakenteellisia uudistuksia ja uusia säästökohteita joudutaan hakemaan entistä ankarammin.

Talousarviossa on nostettu esiin selkeät viisi painopistealuetta. Kokoomuksen valtuustoryhmän muutama huomio ja kysymys niihin liittyen, siis vain muutama nosto isoista kokonaisuuksista:  

  1. Elinvoimapolitiikka. Yrityspalvelujen uudelleenorganisoinnissa on pohdittava yrityskehittäjän toimenkuvan muuttamista markkinoinnillisempaan suuntaan. Pitkään puhuttu hankinta-asioihin keskittyvä Yritysilta on liikahtamassa eteenpäin kun yrittäjäjärjestön puolesta toivottu asiantuntija MEP Sirpa Pietikäinen ollaan saamassa puhumaan alkuvuodesta. Ja kysymme: Onko korkea veroprosenttimme syy väestönkasvun hiipumiseen?
  2. Työllisyys. Pahenevan työttömyyden hoitoon ollaan satsaamassa lähes miljoonan verran, hyvä niin. Nuorten työpajatoimintaan ja muuhun tukeen panostaminen jatkuu.  Suurin summa menee Kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistämiseen. Trendikästä ja ekologista ja ennen kaikkea työllistyvien ihmisten kannalta hyvä. Mutta toivomme samalla, että jollain aikavälillä Kierrätyskeskus saadaan tavoitteen mukaisesti esim. sosiaalisen yrityksen pyörittämäksi. Se olisi vastaavaa toimintaa markkinaehtoisesti harjoittavien yrittäjien kannalta reilumpaa.
  3. Maapolitiikka. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja työpaikka-alueiden kartoittaminen, erittäin keskeiset ja tärkeät tavoitteet ja niihin jo Kokoomusryhmän näkemyksiä  toi esiin Katen pj Lehtola aiemmassa puheenvuorossa. Teknisen keskuksen muiden toimenpiteiden osalta aiemman  neljännesmiljoonan budjetointivirheen/ harhan oikaisu on hyvä ja rakennusten salkutus tuo johdonmukaisuutta omaisuuden hallintaan.
  4. Sähköinen asiointi. Tietoteknisten järjestelmien uudistaminen luo perustan sähköisen asioinnin lisäämiselle ja toimintojen  tehostamiselle niin viranhaltijatyössä kuin kuntalaistenkin asioinnissa. Tarkastuslautakunnan esittämä toive tietohallintojohtajan viran perustamisesta toteutuu. Yksityiskohtana todettakoon, että Vihti on hyvin valmistautunut sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, kun ensi vuonna valmistuvassa Nummelanharjun koulun salissa on niiden toteuttamiseen täydet valmiudet.
  5. Viestintä. Jos kunnan facebook-sivut olisivat jo käytössä, olisimme heti voineet vastata vaikkapa toimittaja Tuomas Enbusken lokakuiseen postaukseen ensikäynnistään Vihdissä: ”Kuin 1992 vuoden Kainuussa ja vain 38 km Helsingistä, kammottavaa! ”  Hän kyllä sitten ilmoitti sen olevan vitsi mutta kumminkin, sosiaalisessa mediassa on kunnankin hyvä olla kun on määritelty itsemme moderniksi metropolialueen kasvukunnaksi.

 

Paljon muutakin budjettikirjassa on mm. investointeihin liittyen mutta ne asiat on sieltä luettavissa. Ryhmämmehyväksyy kunnanhallituksen esityksen ensi vuoden talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj