Olen Arja Uusitalo, kahden alan erikoislääkäri, akateemisesti ja opetuksessa meritoitunut (Dosentti, toiminut HY professorina), ja tuotannollisista ja taloudellisista asioita ymmärtävä (Tuotantotalouden DI). Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa 25 vuotta, ja yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa vuosia. Työssäni olen tutkinut mm. hyvinvointia ja terveysteknologiaa ja toiminut pelastusalan asiantuntijana.


Sosiaali- ja terveysalan järjestö ja yhdistystoiminnasta minulla on 30 vuoden kokemus. Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu. Sosiaali- ja terveysalan päättäjänä minulla on kokemusta perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallituksesta 5 vuoden ajalta ja Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyys.  


Olen mukana aluevaaleissa, koska näen uudistuksessa huutavan tarpeen asiaosaajille päättäjätasolla. Minulla on halu tehdä töitä yhteisten tärkeiden asioiden eteen ja halu päästä vaikuttamaan siihen, miten asioita kehitetään. Nautin kehittämistyöstä, jota tehdään tietoon ja tutkimukseen perustuen.


Näen tärkeäksi erityisesti seuraavat asia, joihin voin tuoda asiaosaamista: 1) palvelut on järjestettävä varhain, tasapuolisesti ja tasalaatuisesti alueilla niin, että saadaan rahat riittämään. Keinoina ovat ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen rakenteet palvelujärjestelmään ja sujuvat hoitoketjut ilman turhia odotuksia ja käyntejä hyödyntäen teknologian suomia mahdollisuuksia. 2) Henkilökunta on tärkein voimavaramme.  Osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja tutkimukseen ja kehitystoimintaan on panostettava. Niilläkin voimme säästää rahaa. 3) Paras osaaminen ja kaikki hartiat on otettava mukaan työhön. 

  

Olen ratkaisukeskeinen päättäjä. Päätöksissäni pyrin saamaan käsityksen niiden kokonaisvaltaisesta laaja-alaisesta vaikutuksesta kaikkiin kuntalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa. Osaoptimointia ei pidä tehdä kunnallisessa päätöksenteossa.


Hyvinvointi syntyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Päätöksissä pitää näin ollen aina huomioida ympäristövaikutukset. Sen lisäksi päätösten taloudelliset vaikutukset pitää arvioida sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Päätösten vaikututusten ennakkoarviointi on kuntien tehtävä ja luo pohjaa kaikkien kannalta hyville päätöksille. Sitä pitää parantaa.


Kukaan ei ole kaiken osaaja ja taitaja. Kiinnostus ja motivaatio kuitenkin tarvitaan. Olen vahvasti kiinnostunut ja motivoitunut yhteisten asioiden hoidosta kunnissa. Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisena ajan hyvinvoinnin, ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn asiaa. Haluan ottaa hyvinvointivaikutukset huomioon kaikessa päätöksenteossa kaikki kuntalaiset tasa-arvoisesti huomioiden. Tehdään yhdessä.

Ehdokkaan vaalikonevastaukset: