Ryhmäpuheenvuoro: Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

2.3.2020

Apotin suhteen tunnutaan näkevän vain uhkia, ei mahdollisuuksia. 

Vihdin kunnanvaltuusto 2.3.2020
Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

Tänään olemme ns. pirullisen ongelman edessä.  Sote-uudistus on kesken ja kiirekin on päätöksenteossa.  Apotti-järjestelmään liittymisen hintalappu on korkea, siitä ei voi olla eri mieltä varsinkin kun kunnan taloustilanne on heikko jo ennestään. Itse ajattelen, että Apottiin liittyminen olisi investointi tulevaisuuteen. Terveys- ja sosiaalipalveluissa tarvitaan uudistumista ja Apotti ei ole mikä tahansa it-hanke vaan toiminnan muutoshanke. Se tarjoaa ammattilaisille nykyaikaisia välineitä ja realiaikaisia asiakas- ja hoitotietoja sekä mm. muistutuksia ja tarkistuslistoja potilasturvallisuuden parantamiseksi. Potilaille se tarjoaa käyttöön sähköisen ja mm. mobiilisti toimivan palvelun, jonka kautta voi tarkastella ja päivittää tietojaan, hoitaa ajanvarauksia, uusia reseptejä jne. Yksityisessä terveydenhuollossa tämä on jo käytössä. Samoin sähköiset palvelut ovat tulleet arkeemme mm. Kelan, verohallinnon ja pankkien toiminnassa. Miksi julkisten terveys- ja sosiaalipalveluiden ei tulisi uudistua kun ajassamme ihmisten tavat ja tottumukset sekä vaatimukset palveluille muuttuvat ja kehittyvät koko ajan?


Olen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa saanut seurata Apotin kehittymistä alusta asti ja ollut siis osaltani päättämässä sen käyttöönotosta erikoissairaanhoidossa. HUS:in kauttahan me vihtiläiset jo olemme osittain mukana järjestelmässä. Helsingissä, Vantaalla, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Tuusulassa ja Keravalla on jo tehty liittymispäätökset yhtä lailla epävarmoissa olosuhteissa ja tiedossa olevilla kustannuksilla uskoen siihen, että uusi tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä yhtenäistää toimintatapoja ja kehittää palveluja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Meillä päätösesityksen takana lienee luottamus siihen, että nykyiset monet vanhat järjestelmät ovat riittäviä jatkossakin ja että kyllä mukaan päästään myöhemminkin, vaikka aikaikkuna on sulkeutumassa ensi kuussa. 


Sitran yliasiamies Jyrki Katainen kuvasi viime lauantain Ykkösaamussa, kuinka välillä on pakko tehdä epätäydellisiä ratkaisuja. Sellainen tässä nyt on kyseessä. Päätettäisiinpä miten päin tahansa, uusia ongelmia on tiedossa. 


Itse päätöksentekoprosessista muutama huomio. Aikataulu päätöksenteolle on ollut tiedossa kauan, jo vuosia. Itse jo alkuvuodesta kunnanhallituksessa kyselin missä mennään ja vastaus oli että aikaa on. Nyt se hoppu kuitenkin tuli niin että kokousaikatauluja on rukattu moneen kertaan ja valmistelu on ollut vähintäänkin hämmentävää. Karviaisen virallisissa pöytäkirjoissa viranhaltijan päätösesitys oli liittymisen puolesta ja hallitus yksimielisesti hyväksyi sen. Kuitenkin samaan hengenvetoon sitten sanottiin, että ei me oikeasti sitä tarkoitettu eikä haluttu. Nyt asia on tuotu valtuuston listalle kiireellisenä. Viittaan tässä lisäksi toiseen asiaan eli  ison Tervalammen  mahdollisen maakaupan selvittelyä ei ole aloitettu ajoissa vaikka asia on ollut tiedossa. Viime vuonna keskusteltiin eri päätöksentekoelimissä tuntikausia mm. rakennusjärjestyksestä ja sen yhdestä pykälästä tai vaikka sivuasunnon neliömääristä. Tärkeitä asioita sinänsä mutta euroiltaan ja vaikuttavuudeltaan aivan eri kokoluokan asioita kuin tämä Apotin miljoonapäätös, joka vaikuttaa joka ikiseen vihtiläiseen. Siinä mielessä ja valtuuston varapuheenjohtajan asemassa en voi olla täysin tyytyväinen päätöksentekoprosessin kulkuun enkä  viimeaikaiseen viranhaltijavalmisteluun vaikka lähtökohtaisesti ajattelen että jokainen työssään tekee parhaansa. 


Muutosesitystä en tee mutta olen harmissani, että Apotin suhteen tunnutaan näkevän vain uhkia, ei mahdollisuuksia.